MamZdanie.org.pl to pierwszy ogólnopolski serwis dedykowany otwartym konsultacjom społecznym.   Powstał w odpowiedzi na potrzebę większej przejrzystości tworzenia aktów prawa i innych dokumentów określających polityki publiczne (zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym).  Ogólną zasadą jego funkcjonowania jest powszechna dostępność projektów dokumentów,  określenie czasu w jakim są one przedmiotem konsultacji oraz możliwość wyrażania opinii na temat dokumentów (po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie).  Dzięki serwisowi wszystkie tak wyrażone opinie są dostępne nie tylko dla instytucji, konsultującej dokument, ale dla wszystkich zainteresowanych - odwiedzających  serwis.   Po zakończeniu konsultacji instytucja zapraszająca do konsultacji ma możliwość (a często wręcz obowiązek)  ustosunkowania się do zgłoszonych uwag.  Po zakończeniu konsultacji danego dokumentu zarówno dokument jak i wszystkie sformułowane w ramach jego konsultacji wypowiedzi automatycznie przenoszone są do ogólnodostępnego archiwum konsultacji.

 

Serwis został przygotowany wspólnie przez Pracownie Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz Firmę Pretius i jest przedsięwzięciem całkowicie apolitycznym (został sfinansowany ze środków własnych wymienionych wyżej instytucji).
 
Serwis rozwijany jest w oparciu o otwarte technologie:
  1. system portalowy Liferay
  2. bazę danych PostgreSQL
  3. silnik wyszukiwania Lucene

Nowa wersja regulaminu została przygotowana przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", firmę Pretius oraz radcę prawnego Rafała Malujdę z Fundacji Aegis z siedzibą w szczecińskim Technoparku Pomerania. Fundacja Aegis wesprze dalsze działania przy wyborze modelu licencyjnego otwarcia serwisu www.mamzdanie.org.pl.

 

Obecnie, wszystkie dane dot. konsultacji (treść, załączniki oraz dane emitentów) dostępne są nie tylko za pomocą portalu, ale także za pomocą API programistycznego. Więcej informacji na ten temat, można uzyskać z dokumentacji API Mam Zdanie (kody źródłowe dokumentacji jak i przykładów, dostępne są na publiczne strinie GitHub Pretius).

 
Zapraszamy do korzystania z serwisu i jego promocji. Mamy nadzieję,  że dzięki niemu uczestnictwo w życiu publicznym będzie prostsze. Będziemy wdzięczni za wszystkie opinie, które pomogą go nam udoskonalić. 
 
Zespół Mam Zdanie