Powrót do listy konsultacji
Sygnatura:
FSR.061.2.2015
Obszar, którego dotyczy dyskusja:
strategia rozwoju gminy
Zakres terytorialny:
Gmina Miedziana Góra
Data rozpoczęcia:
17 luty 2015
Data zakończenia:
24 luty 2015 00:00
Autor:
Gmina Miedziana Góra
Mariola Jarubas
Kontakt do autora:
Adres e-mail:
m.jarubas@miedziana-gora.pl
Załączniki:
Załącznik główny konsultacji:
Pozostałe załączniki konsultacji:
Tagi:
strategia rozwoju  
Liczba wypowiedzi:
1
Share |
Przedmiot konsultacji:
Projekt
Cel konsultacji:
W związku z pracami Gminy Miedziana Góra nad dokumentem pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025” zamieszczamy do zapoznania się projekt w/w opracowania.

Przez najbliższe kilka lat będzie to najważniejszy dokument planistyczny Gminy, który będzie wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele jakie chcemy osiągnąć jako wspólnota samorządowa.

Strategia zawiera część diagnostyczną oraz planistyczną.

Część diagnostyczna zawiera rozpoznanie stanu w jakim znajduje się Gmina Miedziana Góra oraz jej tendencji rozwojowych. W diagnozie zostały ujęte tylko te kwestie, które wnoszą istotną wartość do analizy zachodzących zjawisk i problemów gminy oraz mają wpływ na przyszły rozwój naszej wspólnoty. Tak zrealizowana diagnoza pozwala na poznanie mocnych i słabych stron naszej gminy oraz szans i zagrożeń w naszym najbliższym otoczeniu.

Z kolei część planistyczna koncentruje się na analizie uwarunkowań rozwojowych. Dodatkowo określono misję dokumentu, czyli odpowiedziano na pytania m.in. po co strategia została opracowana oraz kto będzie jej głównym odbiorcą i użytkownikiem. Opisano również wizję gminy, czyli jej oczekiwany stan w przyszłości. Jednymi z najważniejszych części dokumentu są zapisy dotyczące celów strategicznych oraz operacyjnych wraz z określeniem zadań przewidzianych
do realizacji.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo zapoznać się z niniejszym opracowaniem oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami na jego temat.
Podsumowanie konsultacji:
„Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025” została przyjęta przez Radę Gminy Miedziana Góra w dniu 26 czerwca 2015r. (uchwała nr VII/56/15).
Załączniki: