Powrót do listy konsultacji
Sygnatura:
1/2015
Obszar, którego dotyczy dyskusja:
Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego/III sektor SRSO)
Zakres terytorialny:
cała Polska
Data rozpoczęcia:
18 marzec 2015
Data zakończenia:
30 kwiecień 2015 23:59
Autor:
Sieć SPLOT
Miłosz Ukleja
Kontakt do autora:
Adres e-mail:
milosz.ukleja@siecsplot.pl
Załączniki:
Załącznik główny konsultacji:
Pozostałe załączniki konsultacji:
Tagi:
iii sektor   splot   srso   strategia   3 sektor   oganizacje   sieć splot   strategia rozwoju sektora obywatelskiego  
Liczba wypowiedzi:
0
Share |
Przedmiot konsultacji:
Konsultacje założeń Strategii Rozwoju Sektora Obywatelskiego
Cel konsultacji:


Założenia strategii rozwoju sektora obywatelskiego – jak konsultujemy?


Zespół Redakcyjny w składzie: Magda Dudkiewicz, Piotr Frączak, Tomasz Schimanek, Zbigniew Wejcman, Arkadiusz Jachimowicz wypracował założenia strategii rozwoju sektora obywatelskiego oparte o wyniki prac szesnastu Regionalnych Paneli Ekspertów. Zespół ten powołany został przez Krajowy Panel Ekspertów, który odpowiedzialny jest za ostateczne opracowanie strategii, a złożony z przedstawicieli organizacji ze wszystkich województw.
Założenia będą teraz przez ponad miesiąc poddawane konsultacjom przez organizacje pozarządowe z całej Polski. Celem tych konsultacji jest zweryfikowanie i rozszerzenie propozycji Zespołu Redakcyjnego.

Zastosujemy poniższe metody konsultacyjne:
1. przeprowadzenie 16 regionalnych seminariów konsultacyjnych zorganizowanych przez Regionalne Panele Ekspertów, w których weźmie udział ok. 500 osób,
2. forma internetowa konsultacji na stronie https://mamzdanie.org.pl,
3. forma kwestionariusza ankiety dot. założeń strategii dostępna pod linkiem: http://goo.gl/forms/HrASr1IHY8
zamieszczona na stronie ngo.pl i innych stronach, oraz rozesłana drogą mailową do ok. 5000 organizacji,
4. dyskusja na stronie fb: https://www.facebook.com/groups/1430431363907978/ - Strategia sektora obywatelskiego,
5. przekazanie pisma do ok. 100 organizacji/federacji/reprezentacji z prośbą o skonsultowanie założeń,
6. komentarze ekspertów III sektora do założeń strategii.
Zapraszamy organizacje do podejmowania wewnętrznej dyskusji na temat założeń strategii, wypracowanie uwag i przekazanie ich do biura SPLOT. (Dwudniowe spotkanie strategiczne Sieci SPLOT dotyczące założeń strategii odbędzie się w najbliższych dniach). Najciekawsze opracowania będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie ngo.pl/nowa strategia sektora.

Wszelkie uwagi konsultacyjne prosimy kierować drogą mailową na adres: biuro@siecsplot.pl.
Koordynatorem procesu konsultacji jest Miłosz Ukleja.

Prosimy o konkretne uwagi – odpowiadanie na pytania zawarte w założeniach strategii, co znakomicie ułatwi opracowywanie i udzielanie odpowiedzi.
Wszystkie przesłane uwagi będą odnotowane w raporcie konsultacyjnym wraz z informacją o wykorzystaniu, bądź nie każdej uwagi.
Termin przekazywania uwag: 30. kwietnia br.
W maju odbędzie się dwudniowe posiedzenie Krajowego Panelu Ekspertów podczas którego uczestnicy zapoznają się z wynikami konsultacji i zdecydują o wykorzystaniu uwag w dalszych pracach nad strategią.

Konsultacje ostatecznego projektu strategii rozwoju sektora obywatelskiego odbędą się w czerwcu, a strategia zostanie ostatecznie przyjęta we wrześniu na konferencji „Rok po OFIP”.