Powrót do listy konsultacji
Sygnatura:
DPP_RPES_2015
Obszar, którego dotyczy dyskusja:
ekonomia społeczna
Zakres terytorialny:
Polska
Data rozpoczęcia:
26 czerwiec 2015
Data zakończenia:
10 lipiec 2015 23:59
Autor:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Marta Witek
Kontakt do autora:
Adres e-mail:
marta.witek@mpips.gov.pl
Tagi:
Liczba wypowiedzi:
0
Share |
Przedmiot konsultacji:
Założenia Resortowego Programu Ekonomia Społeczna
Cel konsultacji:
Zapraszamy do konsultacji założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna

W odpowiedzi na oczekiwania ze strony organizacji zainteresowanych Resortowym Programem Ekonomia Społeczna oraz mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc na warsztacie poświęconym wypracowaniu założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna, który odbył się 18 maja br., w Warszawie, przekazujemy do konsultacji zarówno wstępne założenia Programu jak i raport podsumowujący spotkanie wspomniane spotkanie warsztatowe.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i sugestii do wypracowanych założeń za pośrednictwem formularza, który zamieszczamy w załączeniu.

Formularz zawierający uwagi lub sugestie należy przesłać na adresy: marta.witek@mpips.gov.pl oraz andrzej.radniecki@mpips.gov.pl do dnia 10 lipca br.


Jednocześnie informujemy, iż dalsze prace nad Resortowym Programem Ekonomia Społeczna będą kontynuowane podczas spotkań z udziałem grupy roboczej
Osoby, które z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc nie mogły uczestniczyć w warsztacie, mogą dopisać się do grupy roboczej i brać bezpośredni udział w dalszych pracach nad Resortowym Programem ES.

Osoby zainteresowane pracą w grupie roboczej, proszone są o uzupełnienie tabeli zgłoszeniowej znajdującej się w formularzu do zgłaszania uwag, który zamieszczamy w załączeniu.

Uprzejmie informuję, że niestety nie ma możliwości zwrotu wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem w spotkaniach grup roboczych w tym kosztów związanych z podróżą, ewentualnym noclegiem itp.

Do pobrania:
1. Założenia wstępne Resortowego Progrmamu Ekonomia Społeczna
2. Raport z warsztatu poświęconego wypracowaniu założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna, który odbył się 18 maja br. w Warszawie
3. Formularz zgłaszania uwag do założeń Resortowego Programu Ekonomia Społeczna