Powrót do listy konsultacji
Sygnatura:
2/2015
Obszar, którego dotyczy dyskusja:
współpraca administracji centralnej z organizacjami pozarządowymi
Zakres terytorialny:
Polska
Data rozpoczęcia:
10 lipiec 2015
Data zakończenia:
17 sierpień 2015 23:59
Autor:
Administrator Serwisu
Kontakt do autora:
Adres e-mail:
admin@mamzdanie.org.pl
Załączniki:
Załącznik główny konsultacji:
Pozostałe załączniki konsultacji:
Tagi:
Liczba wypowiedzi:
0
Share |
Przedmiot konsultacji:
Projekt Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z NGO
Cel konsultacji:
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do udziału w procesie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Program stanowić ma fundament określający ramy współpracy, z określeniem podstawowych zobowiązań obu stron, które zmierzać będą do usprawnienia procesu współdziałania. W programie zdefiniowano cel główny "Programu…", jakim jest zwiększenie wzajemnego zaufania obywateli, organizacji pozarządowych, a także instytucji państwa w przestrzeni sprawiedliwości (w tym w szczególności Ministerstwa Sprawiedliwości), a także cele szczegółowe, odnoszące się do celów zawartych w dokumencie strategicznym "Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020".

Program współpracy określa także zasady i formy współpracy, informację na temat roli poszczególnych departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości w procesie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W programie określono również priorytetowe zadania na rok 2016, mające na celu rozwiązanie zdiagnozowanych w wyniku prac Zespołu ds. Programu Współpracy problemów.

Projekt "Programu..." powstał w wyniku prac Zespołu ds. Programu Współpracy, w skład którego weszli, w równej liczbie, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych.

Wsparciem dla procesu powstawania Programu był realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych projekt „Programy dla Zmiany”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W załączeniu do niniejszego ogłoszenia znajdują się:

1) projekt Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

2) wypracowany w toku prac Zespołu ds. Programu Współpracy dokument "Materiały dodatkowe do Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016", zawierający m.in. analizę silnych i słabych stron współpracy, wzajemnych oczekiwań, rekomendacje działań (szerszą niż to ujęto w samym Programie współpracy).

3) raport autorstwa dr Magdaleny Arczewskiej Diagnoza potrzeb i oczekiwań dotyczących form i zakresu współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi wypracowany w ramach projektu Programy dla Zmiany.

Dodatkowo, przygotowano wizualizację najważniejszych elementów Programu Współpracy, z którą można zapoznać się po kliknięciu w link: https://prezi.com/3jdacld_tdxt/program-wspopracy-2016/

Uwagi można zgłaszać do dnia 17 sierpnia br. Prosimy o przesyłanie uwag na adres poczty elektronicznej marek.solon@ms.gov.pl.

W ramach prac zespołu konsultacyjnego wypracowano dodatkowe pytania do procesu konsultacji publicznych. Można się z nimi zapoznać i odpowiedzieć na nie za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: http://goo.gl/forms/TBM2obfqUe