Powrót do listy konsultacji
Sygnatura:
NGO
Obszar, którego dotyczy dyskusja:
Misją Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych w celu tworzenia rozwiązań zmierzających do rozwoju polskiej gospodarki, w szczególności przedsiębiorczości
Zakres terytorialny:
Cała Polska
Data rozpoczęcia:
14 wrzesień 2015
Data zakończenia:
28 wrzesień 2015 23:59
Autor:
Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym
Magdalena Faracik-Nowak
Kontakt do autora:
Adres e-mail:
nowak.w@hotmail.com
Załączniki:
Załącznik główny konsultacji:
Tagi:
ofop   konsultacja   ministerstwo gospodarki   ngo  
Liczba wypowiedzi:
1
Share |
Przedmiot konsultacji:
Program współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi or
Cel konsultacji:
Celem Programu jest utworzenie w Ministerstwie Gospodarki trwałego mechanizmu współpracy z organizacjami pozarządowymi zapewniającego:

- zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces tworzenia przez Ministra Gospodarki polityk publicznych
oraz aktów prawnych;

- włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych pozostających we właściwości Ministra
Gospodarki;

- wypracowanie i wdrożenie standardu komunikacji pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a organizacjami
pozarządowymi.

Magdalena Faracik-Nowak
Członkini Zespołu Konsultacyjnego
28.09.15 20:38 #39421
Dokument "Program współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi" jest interesującym rozwiązaniem.

Mój niepokój wzbudza jednak wąski - zaledwie ośmiopunktowy (w pkt,a-h) wąski i zakreślony obszar współpracy.
wraz z zamykającym go stwierdzeniem: (str.7):
Powyższe obszary wyznaczają zakres tematyczny i możliwości współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami
pozarządowymi.


W tym wykazie mogą się nie zmieścić sprawy związane z :
docelowym krajowym modelem energetyki ( energetyka rozproszoną - energetyka obywatelska i prosumencka)
Moim zdaniem nie należy zamykać listy tematów, tylko wprowadzić zapis umożliwiający modyfikację szczegółów tematycznych.

Obecny zamknięty wykaz obszarów jest niedopuszczalny, ogranicza bowiem stronom możliwość wprowadzania
nowej problematyki w "nagłej sytuacji " oraz w przypadku przedłużających się prac z wcześniejszych okresów.
Przykładem może być problem pełnego wdrożenia dyrektyw dot. OZE oraz EE- efektywności energetycznej.
Zwłaszcza jeśli w ostatnim przypadku przedłużające się prace nad NUEE (nową ustawą o efektywności
energetycznej) oraz radykalne zmiany dokonywane na kolejnych etapach procesu legislacyjnego budzą
wiele kontrowersji.

Uszanowanie,
Jan Twardowski